پاترمور فارسی

 در blog

پاترمور فارسی افتتاح شد

وبسایت پاترمور فارسی افتتاح شد!!!

پاترمور

وبسایت پاترمور فارسی به صورت رسمی افتتاح شد.در این سایت شما میتوانید آخرین آخبار هری پاتر و جی کی رولینگ رو دنبال کنید همچنین میتوانید در مدرسه این سایت ثبت نام کنید و به بازی در این سایت بپردازید.در این بازی از شما درخواست هایی انجام میگیرد که شما باید آنها را با موفقیت انجام دهید.همچنین این سایت نوشته های رولینگ را که جدا از کتاب بوده و در وبسایت pottermore.com منتشر میشود را ترجمه میکند و در سایت قرار میدهد.

نوشته های توصیه شده
0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید